Bleahu Marcian David
P.: Prof. univ. dr., Geolog; AS.: Bucureşti, Sect. 2, Str. Maria Rosetti nr. 51; N.: Braşov, Jud. Braşov, 14.03.1924; SI.: Constantin Brâncoveanu - pe linie maternă; IS.: 1974 Fac. de Ştiinţe, Univ. Bucureşti; C.: 1949- 61 Asist./Şef de lucr./Lect./Conf. Catedra de Geologie a Univ. Bucureşti, 1990-2003 Unul din fondatorii Univ. Ecologice Bucureşti/Prof. univ. Fac. de Şt. Ecologice/Cercet. pr. I/Şef Sect./Şef Secţie/Secretar şt./Dir. Inst. Geologic, Şef compartiment, 1949- 85 Org. al mai multor unităţi geologice: Canalul Dunăre-Marea Neagră/Metroul Bucureşti/1949- 53 Org. şi conducător al Muzeului Naţ. de Geologie, 1990- 94 Membru/Vicepreşed. al Mişcării Ecologiste din România, 1990- 92 Senator de Bucureşti, 1992 Vicepreşed. al Conf. ONU pt. Mediu şi Dezvoltare de la Rio, 1991- 92 Min. Mediului, Lider al Fed. Ecologiste din România, 1994-2004 Senator de Braşov, Preşed. de onoare al Partidului Verzii; PD.: Cartarea geologică a Munţilor Apuseni, a introdus în geologia românească conceptul şi teoriile tectonicii plăcilor, a fost primul care a interpretat structura Carpaţilor în lumina acestor teorii, a fundamentat speologia fizică în România, ideologul şi doctrinarul ecologiei politice în România, coord. al speologiei sportive în România; Pb.: “Morfologia carstică”, Ed. Şt. (1974), “Omul şi peştera”, Ed. Sport Turism (1978), “Relieful carstic”, Ed. Albatros (1982), “Tectonica Globală”, Ed. Şt., 2 vol. (1984/1986), “Priveşte înapoi cu mânie... priveşte înainte cu spaimă”, Ed. Ec. (2002), “Arca lui Noe în sec. XXI. Ariile protejate şi protecţia naturii”, Ed. Naţional (2004), “Spovedania unui neînvins”, Ed. Padeia (2006); Pr.: Premiul Acad. “Gh. M. Murgoci” şi “Gr. Cobălcescu”, Medalia de onoare a Soc. Europene de Geologie Ordinul Meritul Şt., “Prof. Honoris Causa” al Univ. “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, decorat cu ordinul Steaua României în grad de cavaler; M.: Membru de onoare al Soc. Elveţiene de Şt., Membru titular al Acad. Omenilor de Şt. din România, Soc. Şt. din SUA, Italia, Austria, Membru de onoare al National Speological Society; H.: speologia, muzica clasică, fotografia, alpinismul; L.: germană, franceză, engleză; Email: marcian.bleahu@yahoo.com; ■

aproape