Benec Mircea Constantin
P.: Ing. constr., şef divizie tehnică; DF.: CFR SA, Sucursala Regională Timişoara; N.: Com. Ohaba - Mitnic, Jud. Caransebeş, 14.07.1960; IS.: 1975- 79 Lic. "Traian Doda" Caransebeş, 1980- 85 Fact. de Constr., U.P. Timişoara – secţia căi ferate, drumuri şi poduri; C.: 1985-89 Ing., Secţia L1 Caransebeş, 1989- 90 Şef district I L Secţia L3 Timişoara, 1990- 93 Ing. şef, şef secţie adj. I, secţia L3 Timişoara, 1993- 97 Şef secţie I, secţia L4 Timişoara, 1997- 98 Şef serviciu I linii, Divizia Infrastructură Timişoara, 1998-2004 Şef secţie I secţia L3 Timişoara, 2004- 05 Şef serviciu I, Divizia Linii Timişoara, 2005 Şef divizie cu delegaţie Divizia Linii Timişoara, 2005- 07 Şef serviciu I, Divizia Linii Timişoara, 2007- 08 Dir. cu delegaţie Sucursala Regională Căi Ferate Timişoara, 2008- 09 Dir., 2009- 10 Consilier Sucursala Regională CF Timişoara, din 2010 Şef Divizia Tehnică CFR SA, Sucursala Regională Timişoara; M.: din 2003 Asoc. Ing. Feroviari; H.: călătorii, grădinărit; L.: engleză; Email: mircea.benec@cfr.ro; ■

aproape